Suudi Arabistan Çalışma Vizesi

Suudi Arabistan Çalışma vizesi için başvuru gerçekleştirecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Suudi Arabistan'da çalışma yürütecekleri kurum ve kuruluştan davet/kabul mektubunu temin etmeleri zorunludur. 

Suudi Arabistan Çalışma Vizesi müracaatında bulunacak kimseler davet/kabul mektuplarını temin etmeleri halinde Çalışma Vizesi için hazırlanması gereken evrak, belge ve dökümanlar bu belgenin içeriğine göre şekillleneceğini göz önünde bulundurmalıdırlar. 

Suudi Arabistan Çalışma Vizesi için başvuru gerçekleştirecek kimseler lütfen yetkili vize başvuru merkezleri ile iletişime geçerek davetiye belgenizin içeriği ve Suudi Arabistan Çalışma Vizesi başvuru evrakları hakkında bilgi sahibi olunuz. 

Suudi Arabistan çalışma yasaları işçi ve işveren arasında dengeleri kuracak şekilde düzenlenmiş, kapsamlı ve taviz verilmeyen yasalarla çalışma hayatı sınırları belirlenmiştir. Yerli (Suudi) ve yabancı firmalara herhangi bir esneklik gösterilmezken, çalışma yasalarına özen ve saygı gösterilmesi iş ilişkilerinde istikrarını sağlamaya yönelik girişimlerdir.

Suudi Arabistan çalışma izni 50 yaş üzerinde bulunan kişilere verilmezken, çalışma izni alabilmek için Suudi yahut ülkede çalışan yabancı bir firmadan kefalet alınmalıdır. Kefalet sitemine göre ülkeden çıkış, ev kiralama, banka hesabı açtırma, hastane tedavi ve telefon açtırma gibi işlemler kefil olan kişinin izni ile yürütülmelidir.

Suudi Arabistan Çalışma İzni için Gerekli Evraklar

Suudi Arabistan Çalışma Vizesi için başvuru gerçekleştirecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Suudi Arabistan'da çalışma yürütecekleri kurum ve kuruluştan davet/kabul mektubu almaları gerekmektedir. 

Suudi Arabistan Çalışma Vizesi işlemleri için davet/kabul mektubu zorunlu bir belgedir. Suudi Arabistan Çalışma vizesi müracaatında bulunacak kimseler davet/kabul mektuplarını temin etmeleri halinde Çalışma Vizesi için hazırlanması gereken evrak, belge ve dökümanlar bu belgenin içeriğine göre şekillleneceğini göz önünde bulundurmalıdırlar. 

Suudi Arabistan Çalışma Vizesi için başvuru gerçekleştirecek kimseler lütfen yetkili vize başvuru merkezleri ile iletişime geçerek davetiye belgenizin içeriği ve Suudi Arabistan Çalışma Vizesi başvuru evrakları hakkında bilgi sahibi olunuz.  

Suudi Arabistan Çalışma Vizesi Başvurusu için Gerekli Evraklar

 • Davetiye. Suudi Arabistan şirketinin antetli kağıdına, kaşeli ve imzalı olmalıdır.
 • Davet eden şirketin Şehadetnamesi.
 • Geçici iş sözleşmesi. Davetiye gönderen Suudi Arabistan firması ile Türkiye’de çalıştığı firma veya işçi arasında yapılmış olan Suudi Arabistan Ticaret Odası tarafından onaylı geçici iş sözleşmesi.
 • Vize talep dilekçisi. Şirketin antetli kağıdına Konsolosluğa hitaben yazılmış ve T.C. Ticaret Odası onaylı dilekçe.
 • Güncel şirket belgeleri. İmza sirküleri, faaliyet belgesi, vergi levhası, sicil gazetesi fotokopisi.
 • Teknisyenler için şirket antetli kağıdına iki yıllık tecrübe yazısı ya da hangi meslek kategorisinde gidecekse o meslekte ustalık belgesi, diploma fotokopisi. Mühendisler için noter tasdikli diploma fotokopisi.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işe başlama bildirgesi.
 • Sabıka kaydı. Aslı Cumhuriyet Savcılığından alınmalıdır.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi. A4 formatında.
 • Pasaport. Seyahat sonrası en az 1 yıl geçerli olmak üzere.
 • Biometrik fotoğraf. 2 adet, arka fonu beyaz ve güncel.
 • Barkod.

Suudi Arabistan Çalışma İzni

 • Suudi Arabistan çalışma izni alabilmek için çalışacak olan kişi ülkeye, yasal yollardan girmiş olmalıdır.
 • Çalışacak olan kişi Suudi Arabistan’daki işveren yahut yabancı işveren ile sözleşme yapılmış olmalıdır.
 • Ülkenin ihtiyaç duyduğu eğitim ve mesleki yeterlilik sertifikalarına sahip olması gerekir.
 • Çalışacak olan kişinin pasaportunun en az 1 yıl daha geçerliliğinin olması gerekir.
 • Sağlık yönünden her türlü uygunluğu olmalıdır.
 • Suudi Arabistan çalışma izni başvurularından önce bu şart ve ortamın hazırlanmış olması gerekmektedir.

Suudi Arabistan Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Suudi Arabistan çalışma vizesi için kefil olacak kişi ya da firma Suudi Arabistan çalışma ofisine başvurur, çalışma ofisinin uygun bulması haline Suudi Arabistan Büyükelçiliği yahut Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna vereceği talimat ile işlemleri hakkındaki karar bildirilecektir. Çalışma vizesiyle gelenler 90 gün içerisinde oturum izni almaları ise zorunludur.

Suudi Arabistan Çalışma Günleri?

Suudi Arabistan çalışma günleri günde 8 saat olmak üzere haftada 48 saattir. Cuma günleri tam istirahat olmak üzere resmi tatilken ortalama olarak Suudi Arabistan çalışma günleri haftada 6 gündür. Tatil günleri çalışma ofisinden onay alma koşuluyla değiştirilebilir, ramazan aylarında oruç tutan çalışan kişilerin, çalışma saati 2 saat azaltılır.

Çalışma Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Suudi Arabistan çalışma izni vizesi, evrakların tamamlanma ve Suudi Arabistan Konsolosluğu yetkililerinin başvuruları değerlendirme süresine göre maksimum 3 ila 10 gün arasında sonuçlanmaktadır.

Suudi Arabistan Çalışma İzni İçin Kefalet Sistemi

Suudi Arabistan’da kefalet sistemi önemli ve zorunludur. Kefaleti olmayan herhangi bir yabancı ülkeye giriş yapamazken, Suudi yahut Suudi Arabistan’da iş yapan herhangi bir yabancı firmanın çalışacak olan kişiye kefil olması gerekmektedir. Çalışacak olan kişinin ülkeye giriş çıkış, iş değiştirme ve ülkeden kesin olarak ayrılabilmesi için kefil ile anlaşması gerekecektir.

Suudi Arabistan Çalışma İzni Süresi Ne Kadardır?

Suudi Arabistan çalışma izni süresi 1 ya da 2 yıldır. Çalışma izni süresi uzatılmak istendiği takdirde işçi ile işveren’in anlaşarak yine 1 ya da 2 yıl uzatılabilecektir. Suudi Arabistan çalışma izni süresi biter bitmez yenilenmeli, herhangi bir gecikme için Suudi Arabistan oturum ve iş yasası mevzuatınca yaptırım uygulanacağı bilinmelidir.

Suudi Arabistan Çalışma İzni Uzatma için Gerekli Evraklar

Suudi Arabistan Çalışma İzni Uzatımı İçin İşveren Firma Tarafından Verilmesi Gereken Evraklar

 • Çalışma izni süre uzatımı için yazılmış olan başvuru dilekçesi.
 • Çalışacak olan yabancı personel başvuru formu ve iş sözleşmesi.
 • Herhangi bir değişiklik varsa şayet, firmanın son sermaye ve göstergesine dair ticari sicil gazetesi.
 • Firmanın borcu olmadığına dair belge.
 • Yabancı çalışacak olan kişiyi istihdam edecek kurum ve kuruluş adına başvuru yapma yetkisi veren noter tarafından onaylanmış vekaletname.
 • Başvuru formunun dolduran çalışacak olan kişinin SGK sigortalı sicil numarası ile firmanın SGK sicil numarası üzerinden işyerine ve çalışacak olan kişiye sosyal güvenlik sorumluluklarını gerçekleştirdiğine dair SGK kayıtlarından online olarak kontrol edilmektedir.

Suudi Arabistan Çalışma İzni Uzatımı İçin Çalışacak Olan Yabancı Kişinin Vermesi Gereken Evraklar

 • Pasaportun fotokopisi.
 • Bir önceki çalışma izni belgesi ve üst yazısı.
 • Bakanlığın vermiş olduğu çalışma izni süresini kapsayan çalışma izni ikamet tezkeresi.
 • Mimar, mühendis ve şehir plancısı olarak çalışma izni alan kişilerin Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası'ndan geçici üyelik belgesi.

 

Suudi Arabistan Konsolosluğu Resmi Web Sitesi: embassies.mofa.gov.sa